Byggrätten i Hedvigslund har  fått en ny ägare.  Byggföretaget  Prenova  i Gävle.


Prenova  i Gävle kommer att inleda projektering och arbetet med att ta  fram bygglovhandlingar för ca  30 lägenheter. Information om deras  byggprojekt  finns på https://www.prenova.se/


Prenova - Bygg och projektutveckling

Vi utvecklar och producerar bostäder, kontor och fastigheter efter behov och unika förutsättningar, där energioptimering och hållbara material prioriteras.

 

Information om vad som  händer i kvarteret  Hedvigslund  finns  här

 

http://www.hedvigslundsforskola.se/

http://www.hedvigslundshallen.se/

https://hedvigslundskyrkan.se/